De Juridische Aannemer

Laten we beginnen bij het bouwen aan onze onderlinge relatie    

Een juridische opdracht voor meerdere maanden of slechts voor de beantwoording van een enkele rechtsvraag?

Of het nu het verzoek is om ondersteuning te bieden in het dossier t.a.v. de arbeidsongeschikte werknemer, t.b.v. het verstevigen van de juridische positie van een MKB-onderneming of om als vaktechnisch adviseur voor langere tijd op te treden binnen een overheidsorganisatie; vanuit de Juridische Aannemer ga ik het gesprek graag met u aan om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Over De Juridische Aannemer

De naam van De Juridische Aannemer is ontstaan uit verschillende interesses en doelen.

Zo is het hoofddoel om relaties op te bouwen waaruit kort- of langlopende opdrachten worden aangenomen; dit vanzelfsprekend wel met een juridische inslag. Dit opbouwen en aannemen zorgt voor een wezenlijk deel van de identiteit van De Juridische Aannemer. 

De interesses zijn, mits met de juridische inslag, breed te noemen. Zo is er affiniteit met het verstevigen van de juridische fundamenten onder MKB-ondernemingen en het bouwen aan beleid en aan de wijze van uitvoer daarvan binnen overheidsorganisaties, maar ook allerhande rechtsvragen op het gebied van onder meer arbeidsrecht worden graag behandeld.

------Ervaring door de jaren ------

       Jurist (mr.) binnen de advocatuur      

en 
       vanuit De Juridische Aannemer       

Binnen de advocatuur

Van medio 2014 tot medio 2021 was Nick als jurist (mr. - privaatrecht) verbonden  aan een kleinschalig advocatenkantoor in Steenbergen (nb). Aanvankelijk slechts voor een WO-stage, maar het overgrote deel van de jaren in loondienst. Binnen het kantoor hield Nick zich bezig met de behandeling van allerhande rechtsvragen op het gebied van onder meer arbeidsrecht, erfrecht, huurrecht en algemeen verbintenissenrecht. Met name de juridische vraagstukken m.b.t. MKB-ondernemingen trokken zijn aandacht. 


Vanuit De Juridische Aannemer

Behandeling van allerhande rechtsvragen waarbij ook nu de interesse met name uitgaat naar MKB-gerelateerde kwesties. Gedacht kan worden aan geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, juridische screening van de onderneming en zo meer. 

Vaktechnisch Adviseur & Persoonlijk zaakbehandelaar  binnen de kinderopvangtoeslagaffaire


Sinds medio 2021 vanuit De Juridische Aannemer actief als jurist binnen de kinderopvangtoeslagaffaire, en wel bij de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (onderdeel van Belastingdienst Toeslagen).


Als Persoonlijk Zaakbehandelaar

Tbv gedupeerde ouders wordt het dossier opgesteld aan de hand waarvan bepaald wordt of men aanspraak maakt op compensatie op grond van één van de herstelregeling. Daarnaast kunnen maatwerkprocessen worden ingezet om ouder verdere benodigde hulp te bieden.


Als Vaktechnisch Adviseur Samenloopteam UHT / Dir. Toeslagen

Op meerdere vlakken kan samenloop bestaan tussen de herstelorganisatie en de reguliere toeslagenorganisatie. Het is daarbij van belang dat de processen juridisch en beleidstechnisch op elkaar zijn en/of worden afgestemd. De kwaliteit daarvan dient te worden gewaarborgd. 

Interesse in een samenwerking om op te bouwen?

Neem geheel vrijblijvend contact op:


mr. E.J.A. (Nick) van Gijssel
vangijssel@dejuridischeaannemer.nl
Zuidzijde Haven 39A
4611 HC Bergen op Zoom
085 – 0605205